Қаржылық есептілік аудиті

Қаржылық есептілік аудиті компаниялар мемлекет, қоғам, акционерлер, инвесторлар, кредиторлар, қызметкерлер және басқа да мүдделі тұлғалар сияқты пайдаланушылардың кең ауқымы үшін дайындайтын ақпаратқа деген сенімді арттырады.

Біз өз клиенттерімізге олар дайындаған қаржылық есептілікте елеулі бұрмалаушылықтар жоқ екеніне жүйелі сенімділікті қамтамасыз етеміз.

Біз кемшіліктерді жасырмаймыз және Халықаралық аудит стандарттарының талаптарына сәйкес өз көзқарасымызды білдіреміз.

Қаржылық есептілік аудитінің мақсаты – қаржылық есептілікте көрсетілген барлық ақпарат есепті жасау негіздері мен қағидаттарына сәйкес келетіні туралы қорытынды алу үшін тексеру жүргізу.

Командамыздың ірі, орта және шағын кәсіпкерлік субъектілеріне міндетті және бастамашылық аудит шеңберінде аудиторлық қызмет көрсету тәжірибесі бар. Біздің компаниямыздың қызметкерлері аудитті Халықаралық аудит стандарттарына және Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет саласындағы заңнамасына сәйкес жүргізеді.