Салық есептілігінің аудиті

Уақытылы орындалған салықтар бойынша аудит салық заңнамасының тиісті нормаларын сақтамағаны үшін айыппұл санкцияларының тәуекелін төмендетуге мүмкіндік береді. Оның нәтижелері анықталған кемшіліктерді жоюға, есеп беру сапасын арттыруға көмектеседі.

Компаниямыздың қызметкерлері салықтық кеңес беру түрінде ғана емес, сонымен қатар салық бойныша аудит түрінде де қызмет көрсетеді. Сонымен қатар, біздің қызметкерлер салық есептілігін жасау бойынша қызметтер көрсетеді, салық органдарымен туындайтын даулы мәселелер бойынша консультация береді.

Консультациялар мен салықтық аудит Қазақстан Республикасы Салық кодексінің талаптары шеңберінде жүзеге асырылады.Компаниямыздың мамандары сертификатталған салық кеңесшілері болып табылады.